برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

c (2076)

دانشگاه آزاد اسلامی واحدرشت دانشکده مدیریت وحسابداری پایان نامه جهت اخذدرجه ی کارشناسی ارشد دررشته ی حسابداری موضوع: بررسی رابطه مهارتهای مدیریتی واهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

c (2075)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات گیلان پايان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ( M. A.) عنوان بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

c (2074)

واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری عنوان پایان نامه: بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

c (2073)

واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری عنوان پایان نامه: بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

c (2072)

موسسه آموزش عالی کوشیار (غیرانتفاعی- غیردولتی) گروه: حسابداری بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از: محسن نو ش آذر استاد راهنما: دکتر احمد ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

c (2071)

موسسه آموزش عالی کوشیار (غیرانتفاعی- غیردولتی) گروه: حسابداری بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از: محسن نو ش آذر استاد راهنما: دکتر احمد ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

c (2070)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد “MA ” رشته: حسابداری عنوان: بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

c (2069)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد “MA ” رشته: حسابداری عنوان: بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

c (2068)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات هرمزگان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(M.A) گرایش: حسابداری موضوع : بررسی رابطه بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی (قابل اتکاء بودن و به موقع بودن) و هموارسازی سود ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

c (2067)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات هرمزگان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(M.A) گرایش: حسابداری موضوع : بررسی رابطه بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی (قابل اتکاء بودن و به موقع بودن) و هموارسازی سود ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

c (2066)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد دانشکده تحصیلات تکمیلی- گروه حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) عنوان: بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها استاد راهنما: دکتر محمود معین الدین استاد مشاور: ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

c (2065)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد دانشکده تحصیلات تکمیلی- گروه حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) عنوان: بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها استاد راهنما: دکتر محمود معین الدین استاد مشاور: ادامه مطلب…